SelectaDNA Premiumkit 795: - Stöldskyddsmärkning för upp till 50 föremål som är enkel och smidig att använda och penslas på de föremål som skall märkas. SelectaDNA innehåller ett unikt DNA, UV-flourescens samt en stor mängd mikropunkter som möjliggör en snabb...