Inställningar för e-post

E-postserver

E-postservern har namnet

mail.n2systems.se

Inkommande

Inkommande e-post med protokollet IMAP använder port 993 med TLS-kryptering.

Vi stödjer inte (okrypterad) IMAP på port 143. Ej heller POP3 i någon form.

Utgående

Utgående e-post med protokollet SMTP(S) använder port 465 med TLS-kryptering.

(Alternativt port 587 som kräver STARTTLS, STARTTLS/Auto)

Webmail

En klient för att komma åt e-posten via webben finns på https://mail.n2systems.se

Kryptering

Vi stödjer enbart TLS v1.3 eller v1.2. Vi stödjer inte osäkra TLS v1.0 eller TLS v1.1, eller SSL (v3.0).

Lösenord i både inkommande och utgående väljs till normal/plain/okrypterat. Det låter osäkert, men i praktiken upprättas först en TLS/SSL krypterad kanal från dig till e-postservern och därefter sänds användarnamn och lösen krypterade via denna.

Krypterade lösen används bara till vissa e-postservrar som inte har ett certifikat, och är därmed faktiskt osäkrare.

N2

E-postklienter

Webmail

Ange din fullständiga e-postadress och lösen.

Microsoft Outlook (PC)
Mozilla Thunderbird (PC)

Så här bör dina inställningar se ut:

Skapa nytt konto

Detta kan göras på flera sätt. Antingen direkt via menyraden:

Filmenyn

Eller via kontohanteraren:

 sedan

Steg 1

Skapa nytt konto

Steg 2

Detaljer i steg 2

Efteråt, IMAP

IMAP efteråt i kontohanteraren

Efteråt, SMTP

SMTP efteråt i kontohanteraren

Klart.

Apple Iphone

Pin It on Pinterest

Share This