Finanssystem för fakturaköp och factoring
Vi har sedan många år byggt och utvecklat det bransch anpassade systemet n2 Finance.

Systemet är helt webbaserat och vår affärsidé är inte att sälja utbildningar…
Allt är mycket användarvänligt och som ny kund är ni snabbt igång, vi säljer inga “förstudier” Ni är garanterat igång på några dagar.

Systemet består av 2 delar:
1. N2 Finance. Modersystemet. Huvudsystem, åtkomlig endast för systemägaren.
2. Kundsystem för fakturahantering, mer inriktat på att FU ska kunna ta del av sitt reskontra.

Modersystemet. Skapa snabbt en faktura, sänd den via mail eller skriv ut den, stöd för DYMO (överlåtelse på Fakturautställarens originalfaktura) påminnelse och kravhantering samt uppföljning av inbetalning och återrapportering till kunden.
Systemet bevakar och regelstyr påminnelser, räntor och avgifter via grundregler som sätts på grundavtalet.

Säkerhetshanteringen är rollbaserad i 6 nivåer och där hanteras ansvar för varje ärende i processen (skapa, avräkna, köpa, inbetala, kravhantera, avtala mm)

Kundsystemet.
Fakturautställaren kan enkelt logga in och registrera sin faktura via sitt kundsystem som nås via valfri browser (utan någon lokal installation).

Oavsett om kunden sänder in fakturor elektroniskt (fil) eller via mail, kan fakturautställaren följa sina ärenden via sin inloggning till kundsystemet. Där syns då ärendet blivit registrerat, samt se då avräkning gjorts och när utbetalning kommer att ske.

Kunden ser och kan enkelt hämta/läsa nödvändiga rapporter, exportera till Microsoft Excel och utvärdera statisk och slipper ringa till er för att ta del av avräkningar eller annan information kring de ärenden som ni behandlar.

Mjukvaran är baseras på Microsofts senaste teknologier.

Skalbart system
Systemet är indelat i lager som i sig själva är utbytbara. Överst ligger användargränssnittet som är webbaserat. Under detta ligger logiken som användargränssnittet jobbar med.

Man kan alltså byta ut funktionalitet och/eller datalagring utan att behöva byta något i användargränssnittet, och vice versa byta utseende på användargränssnittet utan att ändra funktionalitet. Användargränssnitt Logik mot användargränssnitt Logik mot databas Databas
Systemet består av flera produkter som i sin tur delar på logik, databaser och gränssnitt.

Grafisk design
Vi har idag en grafisk design som passar alla produkter och är anpassad till dess funktion och mjukvaruplattformen, det är enkelt att arbeta i systemet. Vår affärsidé är inte att sälja utbildningar..

Säkerhet
Handläggaren som loggar in har sitt eget lösenord och alla transaktioner av vikt loggas i databasen med vem, när, och även om någon ändring sker. Detta gör det mycket enkelt att felsöka eller verifiera vad som görs inne i systemet och kan enkelt användas vid en eventuell fråga om vem som har gjort något i systemet. 

Kontaka oss för en demo via vår formulär..

Vårt system baseras mycket på det arbetssätt som fanns i det system som redan 2001 skapade en mindre revolution på Finansmarknaden under namnet ”Netsol ”Som då var den första egenutvecklade systemlösningen för branschen.
Systemet utvecklades som en öppen källkod och i samarbete med ett antal finansbolag i Stockholm, ett av dessa var IFA Finans (som sedan köptes upp av Svea Ekonomi) Tillsammans med våra kunder utvecklades detta och användes av många aktörer.
Kundlistan är lång och alla nedanstående företag har använt detta bransch-system till sin dagliga verksamhet.

 • IFA Finans (Stockholm)
 • Raus Kredit (Helsingborg)
 • Flexil Finans (Stockholm)
 • AE Ekonomi, Profina (Stockholm)
 • Resurs Bank (Helsingborg)
 • Gothia (Varberg)
 • Företagsfinans (Stockholm)
 • Lfinans, (Länsförsäkringar)
 • Collector (Göteborg)
 • Acme Accosiates(Uppsala)
 • Aros Kapital (Göteborg)
 • Avida Finans (Stockholm)
 • Troton Finans
 • Accreco Finans(Stockholm)
 • Processinkasso(Stockholm)
 • GCC (Stockholm)

Pin It on Pinterest

Share This