Varför ett frågeformulär just nu?

  • Vi i Snättringe fastighetsägareförening behöver dina synpunkter som boende i området vilket utgör underlag för vårt dagliga arbete.
  • En del frågor är övergripande och kommer eventuellt att fördjupas i en kommande enkät beroende på svar.

Hur ska jag svara?

  • Varje hushåll lämnar ett svar.
  • Senast 16 maj 2018 önskar vi ditt svar.
  • Om du inte har möjlighet att lämna svar via vår hemsida, går det att lämna enkäten eller skicka den till: Snättringe Fastighetsägareförening, (Lars Lehman), Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge.

Vi lottar ut Trisslotter bland de som svarat. Vill du vara med? Om ja, fyll i kontaktrutan nedan.

Namn
Adress
E-post

Inledande frågor


 


Är du medlem i Snättringe Fastighetsägareförening?

Är du medlem i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe?

Hur länge har du bott i Snättringe?

Trygghet och trivsel


 


Känner du dig trygg i området?

Känner du dig trygg vid Stuvsta Station?

Har du god kontakt med dina grannar?

Är du med i grannsamverkan som SFF samordnar?

Är du med i Hundkollen som föreningen driver?

Har du DNA-märkt dina värdefullaste föremål?

Har du haft inbrott sedan du flyttade till området?

Byggnation - trivsel


Tycker du att ytterligare flerfamiljshus ska byggas i vårt villaområde?

Tycker du GENERELLT att det är OK att omvandla en enskild villa till ett flerfamiljshus?

Känner du till byggnadsplanerna för ditt område?

Föreningsaktiviteter - trivsel


Kan du tänka dig att hyra föreningens festtält?

Kan du tänka dig att hyra föreningens bord och stolar?

Kan du tänka dig att delta på föreningens yoga?

Brukar du delta i Långsjörundan, tipspromenad i september?

Kan du tänka dig att delta i Återbrukardagen, garageloppis 15/16 juni?

Kan du tänka dig att delta i en städkväll i området?

Kan du tänka dig att komma till föreningens 100-års jubileum?

Vägar – trygghet och trivsel


Hur tycker du allmänt att gatuunderhållet fungerar i vårt område?

Hur tycker du snöröjningen fungerar i vårt område?

Hur tycker du sandningen fungerar i vårt område?

Hur tycker du att sandsopningen fungerar i vårt område?

Vad tycker du om 30-gränserna på vägar som inte är genomfartsleder?

Vad tycker du om 40-gränsen på Häradsvägen?

Är bullret störande från Häradsvägen?

Är den tunga trafiken störande från Häradsvägen?

Kommunikation


 


Om du arbetar, arbetar du i Huddinge?

Om du pendlar, pendlar du med pendeltåg från Stuvsta Station?

Hur tar du dig till Stuvsta station?:

Om du pendlar, pendlar du med tunnelbana från Fruängen?

Hur tar du dig till Fruängen?:

Skulle du åka mer buss om turtätheten var bättre?

Hur fungerar pendeltågstrafiken?

Hur fungerar busstrafiken?

Hur fungerar bilparkeringen vid Stuvsta Station?

Hur fungerar cykelparkeringen vid Stuvsta station?

Har du blivit av med någon cykel vid Stuvsta station?

Barnomsorg och Skolor


Brukar du använda någon av lekplatserna i området?

Hur fungerar förskolorna i vårt område?

Hur fungerar Snättringeskolan?

Hur fungerar Kungsklippeskolan?

Hur fungerar Utsäljeskolan?

Hur fungerar Källbrinkskolan?

Hur fungerar Kvarnbergsskolan?

Hur fungerar Kräpplaskolan?

Äldreomsorgen


Hur fungerar äldreomsorgen i kommunen?

Hur fungerar det att få en äldrebostad i kommunen?

Funderar du på att sälja din fastighet när du blir äldre?

Service och butiker


Brukar du utnyttja den lokala servicen vid Stuvsta centrum?

Brukar du utnyttja den lokala servicen vid Lövdalen?

Brukar du utnyttja den lokala servicen vid Milsten?

Brukar du utnyttja lokala servicen i Huddinge Centrum?

Brukar du utnyttja lokala servicen i Kungens Kurva

Övrigt


(här kan du skriva in något du vill framhålla)

 

 

Pin It on Pinterest